Accés a Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals.

- Informació PFI: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/

- Guia de centres 2020-21: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_pfi_centres.pdf

  • PFI