Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

 

- PROVA D'ACCÉS 2022 a CICLES FORMATIUS  DE GRAU MITJÀ

El Departament d'Educació convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2022).

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022

Prova: 5 de maig de 2022

 

- PREINSCRIPCIÓ 2022 a CICLES FORMATIUS  DE GRAU MITJÀ

L’alumnat que estigui cursant l’ESO o altres ensenyaments equivalents, podrà fer la presentació de sol·licituds del 20 al 26 d’abril

 

MÉS INFORMACIÓ:

- Web d'informació i d'assessorament estudis Cicles Formatius i professionals: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

- Qüestionari d'Autoconeixement: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/

 

  • CFGM