BI: Programa de matèries de Batxillerat Internacional

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part 6 matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (NS, programa més extens i aprofundit) i tres a nivell mitjà (NM).

Tot l’alumnat cursarà a nivell superior (NS) la llengua A: Literatura catalana i a nivell mitjà (NM) la llengua B: Anglès.

Tots els alumnes cursen Matemàtiques i Física a nivell superior (NS), Química i Filosofia a nivell mitjà (NM).