Projecte JVVDigital

Projecte JVVDigital 

El projecte, que es va iniciar el curs 2009-2010 (eduCAT), implica l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les Tecnologies d'Aprenentatge i Comunicació (TAC) tant a través del treball individual i autònom (competència bàsica d'autonomia i iniciativa personal), com amb tècniques i estratègies d'Aprenentatge Col·laboratiu i Cooperatiu (aprenentatge socialitzat).

Tot plegat es realitza mitjançant els llibres digitals i recursos en línia diversos: correu electrònic (*@jvvgirona.eu) i Drives associats, entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle i Weeras), blocs (XtecBlocs i Blogger), etc.

S'està actualitzant i revisant anualment el Pla TAC de centre.

 

Material escolar digital per a tots els nivells d'ESO

Moodle

Per accedir a la plataforma Moodle de l'institut, cal estar registrat al portal (jvv-virtual) i disposar del correu formal de centre (*@jvvgirona.eu).

Llibres digitals

Enguany continuem utilitzant la motxilla digital de l'editorial Teide Digital i el llibre d'anglès de l'editorial Burlington. Tots estan allotjats a la multiplataforma educativa Weeras. Els alumnes que ja estan registrats poden accedir, també, als llibres del curs anterior.

Per poder accedir a la plataforma Weeras és imprescindible haver abonat l'import dels llibres, estar registrat al portal (jvv-virtual) i disposar del correu formal de centre (*@jvvgirona.cat).

 

Servei d'atenció personalitzada

 A l'hora de tutoria, al despatx de coordinacions. Us atendran les coordinacions eduCAT i d'Informàtica. 

Per a qualsevol altra qüestió que no es pugui resoldre per cap dels canals abans esmentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu de contacte: jvvdigital@jvvgirona.cat