Llengua catalana

DEPARTAMENT LLENGUA  CATALANA

  • Marina Arrogante
  • Dani Bartomeu
  • Lluís Clara
  • Òscar Domínguez 
  • Eva Garangou
  • Aida Macias
  • Pilar Prat (clàssiques)
  • Antònia Vilaplana