Llengua catalana

DEPARTAMENT LLENGUA  CATALANA

  • Marina Arrogante
  • Dani Bartomeu
  • Naia Canive
  • Núria Casas
  • Òscar Domínguez (aula acollida)
  • Eva Garangou
  • Aida Macias
  • Pilar Prat (clàssiques)
  • Antònia Vilaplana