Llengua catalana

DEPARTAMENT LLENGUA  CATALANA

depcat@jvvgirona.eu

  • Marina Arrogante
  • Dani Bartomeu
  • Lluís Clara
  • Eva Garangou
  • Aida Macias
  • Pilar Prat (clàssiques)
  • Antònia Vilaplana
  • Núria Viñas