Projecte JVVAquiproubullying

A l'institut Jaume Vicens Vives apostem per fomentar el benestar emocional de tot l'alumnat dins la seva etapa de la secundària obligatòria i postobligatòria. Volem implicar individualment i col·lectivament a l'alumnat en la millora de la convivència, i la sensibilització envers l'assetjament escolar com a factors de prevenció.

Aquest curs 2023-24 encetem el programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying que promou el benestar emocional de l’alumnat, la implicació individual i col·lectiva en la millora de la convivència, i la sensibilització envers l’assetjament escolar com a factors clau en la prevenció.