Servei de Cantina

El centre disposa d'un servei de cantina disponible durant l'hora del pati