TUTORS DE GRUP

ESO1 A ESO1 B ESO1 C ESO1 D SUPERA 1
Eduard Torrellas Sara Perich Joan Serra Pol Pujolàs Marisa Mercadal
ESO2 A ESO2 B ESO2 C ESO2 D SUPERA 2
Marina Arrogante Sílvia Franch Carles Bordas Jordi Ribas Marc Güell
ESO3 A ESO3 B ESO3 C ESO3 D AULA OBERTA 3
Gabriel Mercadal Rosa Panosa Joan Camacho Jose Garcia-C Dolors Falgàs
ESO4 A ESO4 B ESO4 C ESO4 D ESO4 E
Carol Puig Xavi Rodriguez Lluís Puig Bartomeu Casellas Neus Brunet
BAT1 A BAT1 B BAT1 C BAT1 D BAT1 NOCTURN
Ester Robles Marta Salavedra Montse Bruget David Fajula Miquel Angelats
BAT2  A BAT2 B BAT2 C BAT2 D BAT2 NOCTURN
Mireia Alemany Meritxell Fitó Dolors Serrano Israel Saperas Karim Tarbai