TUTORS DE GRUP

ESO1 A ESO1 B ESO1 C ESO1 D ESO1 E SIEI
M. Mercadal Y. Pérez N.Casas R. Gomila C.Pérez N. Payà
ESO2 A ESO2 B ESO2 C ESO2 D ESO2 E ESO2 F
M. Güell S.Perich S.Franch R. Castané A.Falgueras G. Gordo
ESO3 A ESO3 B ESO3 C ESO3 D ESO 3 E  
S.Soldevila R. Panosa G. Mercadal V. Sans M. Salavedra  
ESO4 A ESO4 B ESO4 C ESO4 D ESO4 E  
Q.Bancells D.Serrano P.Parramón G.Santaló Ll.Puig  
BAT1 A BAT1 B BAT1 C BAT1 D BAT1 NOCTURN  
E. Robles C.Tejero L. Ochoa H. Boadas M. Angelats  
BAT2  A BAT2 B BAT2 C BAT2 D BAT2 NOCTURN  
M. Alemamy E. Creus B. Satorres E. Garangou E. de Riba