BATXILLERATS

8 RAONS PER ESTUDIAR EL BATXILLERAT A L'INSTITUT JAUME VICENS VIVES DE GIRONA

1) Per què et sentiràs ben acollit des del 1r dia i amb acompanyament integral durant tot el batxillerat a través de l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i personal.

2) Per què som un centre educatiu amb molts anys d'experiència educativa acumulada, d'excel·lència educativa i de reconeixement universitari on l'alumnat surt ben preparat pels posteriors estudis universitaris.

3) Pels nostres bons resultats a proves externes i bons rànquings en olimpíades i concursos escolars. Per què estem centrats en les persones, en el seu desenvolupament i facilitant en tot moment orientació personal i acadèmica amb un tracte d'orientació molt personalitzat.

4) Per què construïm ponts amb la realitat professional i acadèmica futura. Disposem d'espais ideals pel desenvolupament personal: biblioteca, teatre, laboratoris i tallers ben equipats...

5) Per què disposem d'experiència educativa, professionalitat, rigor i uns adequats itineraris educatius en totes les modalitats de batxillerat: científic, sanitari, tecnològic, social econòmic, social, humanístic i en el batxillerat internacional. I, enguany, encetem la doble titulació del batxillerat-batxibac.

6) Per què tindràs l'oportunitat de realitzar intercanvis amb estudiants d'altres països o bé realitzaràs viatges d'estudis, així com l'assistència a conferències o múltiples sortides de matèria per enriquir el coneixement.

7) Podràs apuntar-te al programa d'Estada a l'empresa per introduir-te al món laboral, professional i empresarial. Disposem d'una variada oferta d'entitats i empreses per a realitar l'estada durant el mes de juliol d'acabar 1r de batxillerat.

8) Per què tu ets el veritable protagonista!

 

INFORMACIÓ GENERAL: L'ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa de l’ensenyament secundari postobligatori que té una durada de dos cursos acadèmics. En matricular-se a 1r curs, cal triar quina modalitat es vol estudiar. En total hi ha 3 modalitats, que són les següents:

 • Ciències i Tecnologia

 • Humanitats i Ciències Socials

 • Artístic

  Al nostre Institut s'imparteixen les dues primeres modalitats. També, s'imparteix des de fa anys la doble titulació de Batxillerat-BATXILLERAT INTERNACIONAL i, des del curs 2023-24 la doble titulació del Batxillerat-BATXIBAC.

   

  LA DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES:

  - PART COMUNA. Matèries comunes:

  Són les matèries obligatòries per a tots els alumnes, sigui quina sigui la modalitat que hagin escollit.
  Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l'aprenentatge continu.

  - PART DIVERSIFICADA

  Matèries de modalitat

  Són les matèries pròpies de la modalitat escollida. Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral. Els alumnes i les alumnes han de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat. Cada curs s'ofereixen quatre franges de matèries de modalitat.

  Matèries optatives:

  Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. En una de les franges de modalitat de primer curs s’ofereixen matèries optatives de quatre hores (francès, música) o bé dues optatives de dues hores cadascuna.

   

  EL TREBALL DE RECERCA:

  Durant el 1r curs i a l’inici de 2n s’ha de presentar el Treball de recerca. És un treball individual d’investigació en el qual s’ha de demostrar l’habilitat per trobar informació, organitzar-se i treure conclusions pròpies.

  Veure l'OFERTA DE BATXILLERAT en el següent document: