Coordinació d'Activitats Empresarials (Activitats no pròpies del Dept. d'Educació)

Coordinació d'Activitats Empresarials en els centres de treball del departament d'Educació

Què és la CAE? És la cooperació en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals entre dues o més empreses que concorren en un centre de treball.

Per què serveix? Per vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, tant interns com externs, que concorren en un centre de treball.

Com es fa? Establint els mitjans necessaris per prevenir riscos i informar d’aquests riscos els treballadors i treballadores de les empreses que concorren en un centre de treball.