Projecte JVVEstada a l'empresa (BAT)

L’Estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

La matèria ofereix als alumnes la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

Permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació dels alumnes al món laboral futur (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.). Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada.

 

La borsa d'entitats i empreses col·laboradores amb l'institut son:

Arxiu administratiu de Girona
Arxiu històric de Girona
Auto Taller Maluquer 25
B4Experience
Belobaba. Universitat de Girona
Cambra de Comerç de Girona
Cambra de la Propietat de Girona
Centre Psicopedagògic Pauta
Centre Cultural La Mercè
Càritas Girona
Fanuc Iberia SLU
Fisiomèdic Girona
Fortià Arquitectes
Gabinet Mèdic
Gidonti,Clínica dental
Hospital Trueta
LPG España
L'Aula 9
Master Products
Tintoreria i bugaderia Núria
Tot Oci SL.
  • Pràctiques a Gidonti
  • Pràctiques a l'Arxiu històric
  • Pràctiques a l'Arxiu
  • Pràctiques a Gabinet Mèdic