Salutació

Benvingudes i benvinguts al curs escolar 2023-2024 a l’Institut Jaume Vicens Vives.

L'equip directiu juntament amb el personal docent i no docent de l’ institut Jaume Vicens Vives us vol donar la benvinguda al nostre centre. Encetem aquest nou curs amb la voluntat de crear i enfortir una comunitat educativa que sempre s'ha caracteritzat per la participació i les ganes d'aprendre i millorar.

Com tots sabem, és un centre complex des de molts punts de vista: pel nombre d’alumnat i professorat, complexitat a nivell d’horaris degut als estudis de diürn i nocturn, complexitat pels diferents tipus d’ensenyament: ESO, Batxillerat LOMLOE i Batxillerat Internacional i Batxibac i també, i molt especialment, per la gran diversitat d’alumnat. Amb tot això, no podem oblidar la comunitat educativa, l’entorn i també la història de la institució, que compta amb més de 180 anys.

Tractarem de saber gestionar amb la màxima eficàcia tots els elements i sempre comptant amb tot el capital humà que hi està implicat. La nostra prioritat principal han de ser les persones i és per això que ens proposem uns objectius per seguir millorant en els diferents àmbits: acadèmic, personal i social de tot l’alumnat.

Treballarem per continuar tenint un centre amb igualtat d’oportunitats, que fomenta la integració i el treball participatiu i col·laboratiu, que vetlla per un ensenyament inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat de la nostra realitat social. Vetllarem per tant perquè hi hagi el  màxim respecte per tots els membres de la comunitat escolar, siguin quines siguin les seves creences religioses i polítiques, els seus orígens culturals i lingüístics, el seu sexe o raça. Tindrem en compte la coeducació i la perspectiva de gènere i procurarem una educació integral de l’alumnat, tenint especialment en compte l’educació emocional.

El nostre projecte de centre té com a objectius fonamentals estimular la comunicació, la cooperació i l'esforç personal; respectar i atendre la diversitat i mantenir un bon clima de convivència. És molt important la participació responsable i activa de l'alumnat i del professorat per tal de fer possible una bona comunicació entre tots els membres de la nostra comunitat. Davant de qualsevol dubte o incertesa, no dubteu a adreçar-vos als tutors i tutores i als coordinadors i coordinadores de nivell. Tot el professorat i l'equip directiu volem ajudar-vos a aconseguir els vostres objectius, ja siguin acadèmics com personals.

Les noves tecnologies ens han ajudat a apropar el nostre institut a la ciutadania de Girona i de llocs més llunyans. Els intercanvis que fan els alumnes de 1r de batxillerat contribueixen a apropar els nostres alumnes a d'altres països i cultures diferents de la nostra. El Batxillerat internacional també dona la possibilitat d'aconseguir beques per estudiar a les millors universitats de Catalunya i de l'estranger. La diversitat és present a les nostres aules, acadèmicament i culturalment. El projecte plurilingüe ens defineix com a centre impulsor de les llengües estrangeres.

Essent el nostre institut una institució històrica, no hem deixat de créixer i apostar per metodologies actives i adients al nostre entorn. La nostra pàgina web us donarà molta informació de l'institut, a més del calendari acadèmic, anotacions de l'agenda de centre i comunicacions vàries. Podreu accedir a la revista, a Instagram que us donaran informació  gràfica i escrita del nostre dia a dia .

La vostra participació és necessària i imprescindible per al bon funcionament del centre. El vostre esforç i il·lusió per aprendre i formar-vos ens ajudarà a millorar i avançar.

Us desitgem un molt bon curs escolar.

 

Jordi Coll Campos

Director