BATXIBAC (Doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat francès)

Batxibac o Baccalauréat (1/3 de l'horari lectiu en llengua francesa)

"El Batxibac, una via alternativa per entrar als graus universitaris amb millor nota"

 

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

El Batxibac és un programa d’estudis d’excel·lència que permet l’obtenció de la Doble titulació del Batxillerat / Baccalauréat, és a dir, el Batxillerat espanyol i el Batxillerat francès. Permet la possibilitat de cursar estudis universitaris a França, seguint el mateix procediment que els alumnes que estudien en el sistema educatiu francès.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses. És fruit d’un acord entre el Govern espanyol i el Govern francès. 

 

UNA DOBLE TITULACIÓ BATXILLER-BACCALAURÉAT

"El programa de doble titulació, que permet tenir el batxillerat d'aquí i el francès, pot ser també una oportunitat per entrar a la carrera desitjada"

Amb el programa BatxiBac si es desitja, es té accés directe a les universitats franceses amb les mateixes condicions que els estudiants procedents del sistema educatiu francès. Cal saber que a França un curs de grau a la universitat no supera el preu de 200,00€.

 

OBJECTIUS:

El Batxibac vol afavorir:

  • la formació multilingüe
  • la mobilitat i l’intercanvi cultural
  • la inserció professional
  • permet acreditar, per part dels alumnes, una formació bicultural i bilingüe.

 

COM S'HI ACCEDEIX?

Per poder entrar al programa cal haver aprovat l’ESO i acreditar un nivell B1 de llengua francesa del Marc Europeu de Referència per a les Llengües, o passar una prova de nivell.  S’hi pot accedir cursant qualsevol dels itineraris de batxillerat (científic/tecnològic o humanístic/social). Al llarg dels dos cursos de batxillerat l’alumnat accedeix a un ampli coneixement de la llengua i la cultura franceses. 

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ AL BATXIBAC curs 2024-25

L'accés als estudis de Batxibac és diferent al de la resta de Batxillerats LOMLOE. Haurà de formalitzar la preinscripció a aquests estudis, al febrer, que és anterior a la preinscripció ordinària del batxillerat, a l'abril. Al març, l'alumnat interessat en cursar la Doble titulació de Batxillerat/Baccalauréat haurà de fer una prova d'acreditació de llengua francesa. L'alumnat que tingui un títol DELF B1 de llengua francesa NO caldrà que faci la prova.

La sol·licitud de preinscripció per cursar el Batxibac es presenta al centre demanat en primera opció (cal posar Ins Jaume Vicens Vives)

 

Jornada de Portes Obertes BATXIBAC a l'institut Jaume Vicens Vives: dimecres 14 de febrer de 2024 a les 19h al Teatre de l'institut

Es donarà informació del centre i del programa Batxibac.

 

Període de preinscripció al BATXIBAC: del 2 al 8 d'abril de 2024 (enviar el formulari al centre: batxibac@jvvgirona.cat  o bé b7001723@xtec.cat)

Cal portar el títol B1 de llengua francesa o bé fer la prova d'accés.

Accés a la sol·licitud per cursar el batxibac

Període de preinscripció a les proves d'accés al BATXIBAC

Inscripció a fer les proves de nivell per l'alumnat extern: Cal enviar un correu electrònic indicant les dades de l'aspirant (Nom i cognoms, centre on està estudiant l'ESO, edat, nacionalitat, localitat, adreça i telèfon de contacte i nivell de llengua francesa a batxibac@jvvgirona.cat  abans del dimecres 3 d'abril de 2024.

 

Prova de nivell als estudis de BATXIBAC: Dilluns 8 d'abril de 2024 a les 17.30h a la Biblioteca del centre  (Nova data de la prova) 

Consisteix en una prova de nivell de llengua francesa B1. L'alumnat que tingui un títol DELF B1 de llengua francesa no caldrà que faci aquesta prova. El dia de la prova cal portar el DNI i les notes de 3r o 4t de l'ESO (només per als alumnes externs). 

Comunicar l'assistència a la prova per correu electrònic abans de dilluns 8 d'abril, i per alguna consulta més específica adreçar-se també pel correu: batxibac@jvvgirona.cat

 

QUÈ S'ESTUDIA I COM S'ORGANITZA EL BATXIBAC?

Les matèries específiques de programa són la Llengua i Literatura franceses i la Història de França i Espanya que formen part de  l’oferta de matèries OPTATIVES de batxillerat. Es pot cursar el Batxibac des de qualsevol modalitat de Batxillerat!

Es treballa la competència escrita i també oral i l’alumnat ha d’escriure i presentar el seu TDR en llengua francesa. Es realitzen intercanvis o estades lingüístiques a França i també hi ha l’opció de realitzar la matèria d’Estada a l’empresa per practicar la llengua francesa.

Pel que fa al currículum acadèmic, els alumnes de BatxiBac que vulguin obtenir la doble titulació (Batxillerat i Baccalauréat) han d’aprovar el Batxillerat i han de passar una prova externa a principis del mes de maig del 2n curs de Batxillerat. La nota obtinguda en aquesta prova externa pot convalidar la fase general (5 exàmens) de les PAU i així només realizar, si s'escau, la part específica (2 o 3 exàmens). 

“El programa de doble titulació, pot ser també una oportunitat per entrar a la carrera desitjada”.

També, se'ls oferirà participar en un intercanvi lingüístic i cultural amb un institut de la Bretanya francesa. L’estada és d’una setmana i hem constatat que els alumnes que hi assisteixen fan un salt qualitatiu importantíssim. Per tant, és molt convenient que s’hi inscriguin, tot i l’esforç econòmic que representa.

Qualificacions finals: La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball de recerca. La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global d’una prova externa organitzada pels serveis de l’Ambaixada de França. Per tant, al final de 2n de batxillerat, els alumnes poden obtenir la titulació de batxiller i presentar-se a la selectivitat. Aquesta prova externa, íntegrament en francès, comprèn: Una prova de llengua i literatura franceses (exercici oral i escrit) i  una prova d’Història d’Espanya i França.