Projecte JVVArtteràpia (ESO123)

PROJECTE D’ Artteràpia  a l’INSTITUT JAUME VICENS VIVES

"l'Art ens permet expressar l'inefable i sanar l'indescriptible" anònim

 

L'art potser decoratiu i estètic o pot comunicar, parlar del que sentim i com ho sentim, parlar de nosaltres i el que ens passa. Existeix un vincle íntim entre la salut emocional i sentir-se real i viu. Això passa per la possibilitat de mantenir allò que és únic, irrepetible i personal de cadascú. La creativitat personal.

“Artteràpia?... no és una teràpia, és un camí per saber més d'un mateix.”

En Artteràpia es proposa un marc concret per desplegar la creativitat, en el que la tècnica i el judici estètic no apareixen com a objectiu. Els individus quan estan en creació han de trobar per ells mateixos com treballar els materials i les propostes a partir de la seva pròpia creativitat, resolent per ells mateixos allò que necessiten en el seu procés de creació. Els convida a fer tangible allò que senten, a establir un diàleg amb ells mateixos a partir del que creen i de com es relaciona amb el món que l'envolta.

En ser una activitat en què l'alumnat en tot moment serà acompanyat, per l'artterapeuta, quan sorgeixin moments de frustració o judicis, que els puguin aportar baixa autoestima i abandó, serà el moment de capgirar la situació a partir de la creativitat per supera-les.

Donant-los respostes inesperades, obrint a altres possibilitats. Per poder canviar allò que estan preparats per canviar d'ells mateixos que no els agrada o si més no que en puguin prendre consciència.

Les habilitats que es treballen són:

Els límits, l’autoconeixement, l'acceptació i les capacitats creatives individuals de cadascú. Aportant en comprendre que la creativitat no només és plàstica, és a dir que ser creatiu és un aprenentatge que aporta a l'individu a resoldre les situacions i conflictes a la vida.

 

Objectius:

  1. Prendre consciència del jo.
  2. Valorar les produccions que fan, que són úniques.
  3. Acceptació del seu entorn i les seves circumstàncies.
  4. Empatia i consciència de grup i respecte.

 

A partir de:

  • Identificar i expressar les seves emocions mitjançant el procés creatiu perquè trobin els seus propis recursos per gestionar-les.
  • Identificar el que un sent d'una situació i acceptar-ho.
  • Aprendre a saber que fer i com amb el que hagi identificat.
  • Ajudar a fer-los conscients que segons com reaccionen les seves relacions amb els altres seran més o menys sanes.
  • Conèixer i saber les seves virtuts i limitacions, per ajudar-los a ser capaços de viure de manera més coherent amb ells mateixos i els altres.
  • Entendre que el que ens passa, no depèn només de la circumstància concreta, sinó que també depèn, de la forma en què cadascú ho viu internament.

 

Per a quí és l'Artteràpia? Per a tothom qui tingui ganes de conèixer més d'ell mateix, tingui o no una patologia o problema. És un descobrir una altra manera de comunicar-se sense la necessitat de la paraula.

Com l'apliquem a l'INSTITUT: per grups reduïts de màxim 8 persones per curs, 1r, 2n, 3r d'ESO. A partir de la sol·licitud de demanda dirigida des de tutoria des de l'equip docent i de les famílies.

Procés art terapèutic, és lent? És un itinerari no lineal i que no preexisteix que es va construint amb el fer per fer, amb el fet d'anar creant en si mateix. A partir del VINCLE entre tots els que viuen les sessions.