Accés a Batxillerat

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

- Informació general del Batxillerat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

- Informació de Batxillerat, titulacions dobles: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/