Famílies: Comunicació amb el centre

Comunicació amb el centre

> Per consultar l’assistència i incidències de l’alumne/a entreu a intranet IEDUCA

> Per consultes acadèmiques (rendiment i qualificacions de l’alumne/a) contacteu amb el tutor/a enviant un missatge des d’intranet iEduca.

> Per consultes administratives (matrícula, titulacions, beques) consulteu a oficines@jvvgirona.eu  o  secretaria@jvvgirona.cat 

> Per suggeriments de millora sobre el funcionament del centre direccio@jvvgirona.cat

 

Us demanem que programeu l'enviament dels correus en horari escolar (8.15h-14.45 h). Rebreu una resposta abans de dos dies laborables.