Batxibac: TdR en llengua francesa, intercanvis lingüístics i Estada a l'empresa

El Batxibac és un programa d’excel·lència que permet obtenir una doble titulació de Batxillerat català i de Baccalauréat francès. Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses. És fruit d’un acord entre el Govern espanyol i el Govern francès.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

- Treball de recerca (TdR) redactat en llengua francesa

Els TdR a batxibac és una ocasió per posar en pràctica tots els aspectes de la llengua francesa que s’aprenen a classe. Si es segueixen les pautes de correcció l’alumnat pot millorar molt el seu nivell d’escrit i d’oral. 

- Intercanvi lingüístic

L’alumnat  tindrà l’oportunitat de realitzar un intercanvi lingüístic d'una setmana a França i també podrà acollir a l’alumnat francès a Girona durant una setmana. És una experiència amb la qual es fa una adaptació a un altre país, es coneix la manera de viure d’una altra família, estada en un altre institut, cultura i gastronomia diferents… i serveix sobretot per a  assolir una gran millora de l’ús de la llengua parlada.

- Pràctiques Estada a l'empresa

Els alumnes tindran la possibilitat de realitzar la matèria d'Estada a l'empresa en francès. L’institut té convenis amb diferents empreses per tal que l’alumnat pugui acreditar les pràctiques de l’Estada a l’empresa i tingui l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits a l’institut. Enguany tenim un conveni amb l’Ajuntament de Girona per tal de participar a la setmana de Temps de flors de Girona.