Servei d'Atenció a l'alumnat, professorat i famílies

 

Servei d’Assessorament i orientació educativa

 • Atenció a alumnes: avaluació psicopedagògica i seguiment de les seves necessitats educatives, orientació personal / acadèmica i professional.
 • Assessorament a les famílies
 • Orientació als equips docents i professors en la planificació d'una resposta educativa adequada a les necessitats que presenten els alumnes. 
 • Us atendrà: Helena Cabratosa (professional de l’EAP - Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògica). Hores concertades prèviament.

Servei d'orientació i psicopedagogia

 • Atenció a alumnes: seguiment individualitzat pedagògic d'alguns alumnes; consulta pedagògica oberta pels alumnes que ho demanin; seguiment de parelles d'alumnes que s'ajuden (millora expressió oral, reforç d'algunes àrees)
 • Col·laboració amb professors i tutors per millorar el rendiment acadèmic i personal d'alguns alumnes
 • Entrevista amb pares i/o representants legals dels alumnes quan sigui necessari. 
 • Us atendran: Marisa Mercadal i Sílvia Soldevila. Hores concertades prèviament,  despatx deTutoria 3. 

Servei d’atenció a la salut dels adolescents

 • Atenció individualitzada als alumnes sobre temes vinculats a la salut.
 • Enllaç d'interés: Sexe Jove (GENCAT) 
 • Us atendrà: Elia Alabau (infermera). Horari: dimarts, hores concertades prèviament.

Servei de Psicologia 

 • Atenció individualitzada psicològica als alumnes que ho sol·licitin a través de les diferents vies. Les seves funcions inclouen tant el diagnòstic i el tractament dels nois/es com l’assessorament als pares.
 • Us atendrà: Carme Sala (psicòloga). Hores concertades prèviament

Com es pot accedir a aquests serveis? Cal fer la sol·licitud a través de la tutoria