Biblioteca

La biblioteca és un lloc per consultar llibres i un lloc idoni per estudiar. A la biblioteca, com a la resta del centre, caldrà que es respectin les normes bàsiques de convivència.

Els alumnes de batxillerat disposaran d’ordinadors per a elaborar els treballs de recerca i també per a fer consultes d’orientació professional, prèvia sol·licitud al coordinador d’informàtica o a coordinació pedagògica

Veniu a la biblioteca!!

Si necessiteu consultar llibres o l’internet 
Si voleu avançar deures 
Si necessiteu un lloc silenciós per concentrar-vos i estudiar 
Si necessiteu reforçar o ampliar alguna assignatura amb diferents materials de la biblioteca 
Si heu d’escriure un treball per ordinador
Si us voleu distreure fullejant o llegint revistes, còmics... 
Si us interessa donar un cop d’ull al taulell o a la pissarra d’anuncis per veure les activitats ( tallers, cursos, teatre, cinema, música...) que es fan a la teva província 

Tot això... HO PODEU FER A LA BIBLIOTECA!! Us hi esperem!!

Horari

·  La biblioteca estarà oberta per préstecs les hores de pati (11:20-11:45) de dilluns a divendres

·  Les tardes de dilluns i dimarts estarà oberta de les 16:00 a 17:45

Quan vingueu a la biblioteca heu de saber que...

-La biblioteca és un servei que l’institut posa a disposició d’alumnes i professors
-Aquest  local està pensat per l’estudi i la lectura i, per tant, s’ha de romandre en silenci
-En entrar a la biblioteca us heu d’inscriure en un registre d’entrada
-Cal respectar l’ordre dels llibres a les lleixes; una vegada utilitzats, deixeu-los sobre la taula
-No es pot menjar ni beure dins el recinte
-Heu de tenir cura del material i del mobiliari, si es causa algun desperfecte s’haurà de restituir el material malmès
-Podeu fer ús dels ordinadors únicament per a la recerca d’informació o realització de treballs
-El carnet de biblioteca és el teu carnet de l’estudiant

CATÀLEG:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/entorn-consulta/instituts/

Algunes fotos