CAPS DE DEPARTAMENT

Anglès: Pilar Escriche

Artístic: Imma de Batlle

Català: Marina Arrogante

Castellà: Aurora Osuna

Ciències Socials: Cisco Alonso

Experimentals: Anna Porcell

Matemàtiques: Isabel López

Tecnologia: Jordi Xargay

Orientació : Marissa Mercadal