CAPS DE DEPARTAMENT

Artístic: Imma de Batlle

Català: Marina Arrogante

Castellà: Dolors Serrano

Ciències Socials: Cisco Alonso

Experimentals: Gabriel Mercadal

Llengües estrangeres: Sara Perich

Matemàtiques: Mireia Alemany

Orientació : Sílvia Soldevila

Tecnologia: Jordi Xargay