CAPS DE DEPARTAMENT

Artístic: Rosor Rabassedas

Català: Pilar Prat

Castellà: Dolors Serrano

Ciències Socials: Cisco Alonso

Experimentals: Gabriel Mercadal

Llengües estrangeres: Montse Saqués

Matemàtiques: Anna Castanyer

Orientació : Sílvia Soldevila

Tecnologia: Jordi Xargay