CAPS DE DEPARTAMENT

Artístic: Imma de Batlle

Català: Marina Arrogante

Castellà: Aurora Osuna

Ciències Socials: Cisco Alonso

Experimentals: Anna Porcell

Llengües estrangeres: Anna Ribas

Matemàtiques: Isabel López

Orientació : Marissa Mercadal

Tecnologia: Jordi Xargay