CAPS DE DEPARTAMENT

Anglès: Pilar Escriche

Artístic: Marta Orts

Català: Antònia Vilaplana

Castellà: Aurora Osuna

Ciències Socials: Cisco Alonso

Diversitat: Dolors Falgàs

Experimentals: Anna Porcell

Humanitats: Mercè Balcells

Matemàtiques: Isabel López

Tecnologia: Jordi Xargay