Estudiar a l'institut

L’Institut Jaume Vicens Vives de Girona, amb més de 180 anys d’experiència i amb innovació constant, és un centre d’ensenyament públic i català on tenen cabuda les noies i els nois que hi acudeixen per seguir estudis d’ensenyaments secundaris obligatoris i postobligatoris.

L’institut:

 • Instrueix i educa el seu alumnat mitjançant la formació en el respecte als drets humans.
 • Estimula la tolerància i la solidaritat, el civisme, i el respecte a les persones i a les coses.
 • Fomenta en l’alumnat una actitud de diàleg, participació i esperit crític i aferma la convicció que l’esforç personal és el millor camí per assolir els objectius que es fixin.
 • Prepara el seu alumnat per accedir a estudis superiors, a la formació professional i al món del treball. Aposta per la digitalització de les aules i participa en el projecte Educat.
 • Promou el tractament de la diversitat en tots els seus vessants, evitant la discriminació, fomentat la integració i facilitant la igualtat d’oportunitats: Projectes Integra i Supera, projecte Fractal i Diploma del batxillerat Internacional.
 • És sensible als problemes mediambientals i de sostenibilitat. Té el distintiu d’Escola Verda.
 • Promou la internacionalització i l'enriquiment curricular a través d'intercanvis lingüístics i culturals.

  Estudis de l'Institut Jaume Vicens Vives:

  • Estudis diürns
  • Estudis nocturns
  • Batxillerat Internacional (BI)
  • Batxillerat Batxibac (francès)
  • Estudis a distància (IOC)