Oferta de centre i accés als Formularis de la tria de matèries

INFORMACIÓ CURS 2022-23

El Formulari de tria de matèries de batxillerat pel curs 2022-23 és obligatori l'enviament en cas que es vulgui estudiar a l'institut JVV, es tingui o no plaça adjudicada, de cares a assegurar la tria de modalitat i matèries desitjades.

OFERTA BATXILLERAT (Nou Currículum LOMLOE) CURS 2022-23:

A 1r de batxillerat els alumnes han de fer 30h /setmana:

- 12h de matèries comunes

- 18h de matèries de modalitat i/o optatives: 

   . 1 matèria obligatòria de modalitat (3h)

   . 2 matèries de modalitat (6h)

   . 3 matèries optatives o modalitat (9h)