D'atenció als alumnes, professors, pares

Servei d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

 • Atenció a alumnes: avaluació psicopedagògica i seguiment de les seves necessitats educatives, orientació personal / acadèmica i professional.
 • Assessorament a les famílies
 • Orientació als equips docents i professors en la planificació d'una resposta educativa adequada a les necessitats que presenten els alumnes. 

  Us atendrà: Jordi Casals (professional de l’EAP - Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògica)
  Horari: dimarts de 9:00 a 15:00 i dijous (mensualment) (Despatx Tutoria 1) 

Servei de Psico-pedagogia

 • Atenció a alumnes: seguiment individualitzat pedagògic d'alguns alumnes; consulta pedagògica oberta pels alumnes que ho demanin; seguiment de parelles d'alumnes que s'ajuden (millora expressió oral, reforç d'algunes àrees)
 • Col·laboració amb professors i tutors per millorar el rendiment acadèmic i personal d'alguns alumnes
 • Entrevista amb pares i/o representants legals dels alumnes quan sigui necessari. 

  Us atendrà: Dolors FALGÀS
  Hores concertades (Despatx Tutoria 3) 

Servei d’atenció a la salut dels adolescents

 • Atenció individualitzada als alumnes sobre temes vinculats a la salut.
 • Enllaç d'interés: Sexe Jove (GENCAT) 
 • Us atendrà: Natalí SAURA (infermera). 
  Horari: dimarts, hores concertades 

Servei de Psicologia (Depen de l’Associació de pares i mares d’alumnes)

 • Atenció individualitzada psicològica als alumnes que ho sol·licitin a través de les diferents vies. Les seves funcions inclouen tant el diagnòstic i el tractament dels nois/es com l’assessorament als pares.

  Us atendrà: Ernest LUZ (psicòleg).
  Horari: dimarts i dimecres de 9:00 a 15:00 (Despatx Tutoria 2)

Com es pot accedir a aquests serveis? cal fer la sol·licitud a través del tutor.
Podeu descarregar el full de demanda aquí: FULL DE DEMANDA