Projecte d'Intercanvis, estades i viatges

INTERCANVIS
Curs: 1r de Batxillerat
L'objectiu dels intercanvis que l'institut Jaume Vicens Vives programa amb altres centres estrangers(Clavius Gymnasium de Bamberg, a Alemanya, Lycée de Saint Brieuc a França) és el desenvolupament cultural i lingüístic de l'alumnat i l'augment de la cohesió del
grup. També té com a objectiu servir d’eina en el procés de maduració personal de l'alumnat i ser unestímul en el seu rendiment acadèmic.
La participació en l'intercanvi s'ha d'entendre com una oportunitat especial per obtenir una majorexperiència cultural, acadèmica i humana en conèixer altres països, cultures, sistemes educatius i la vida interna de famílies estrangeres.

VIATGES D’ESTUDIS
Curs:1r de Batxillerat
Els viatges d’estudis tenen uns objectius molt semblants als Intercanvis, tot i que no hi ha un retorn a nivell d’alumnat, ni Centre educatiu.

Es fa un viatge d’estudis a Ginebra en el cas del 1r A de BAT, que són l’alumnat que curs el Batxillerat Internacional. L’objectiu del viatge és el CERN, l’organització europea per al recerca nuclear. En el seu cas, no és possible l’Intercanvi degut a que la major part d’ells estan en residències a Girona, lluny del seu domicili, la qual cosa fa impossible acollir altres nois i noies.

Curs 4t ESO
Viatge d’estudis a Madrid, dins el Projecte de Recerca de 4t d’ESO

 

VIATGES I INTERCANVIS BAT1: INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

DOCUMENTACIÓ:

 1. DNI o passaport (vigents)

 2. Autorització de sortida de menors a l’estranger de Mossos d’esquadra (per obtenir-lo cal portar fotocòpia DNI pare o mare + Fotocòpia llibre de família ) 

o bé

Autorització de sortida de menors a l’estranger de Policia Nacional (si aneu a la Policia Nacional necessitareu les dades dels professors acompanyants que podeu demanar a la adreça de correu: activitats@jvvgirona.eu)

Només fa falta UNA autorització.

 1. Targeta sanitària europea

L’institut ha contractat una assegurança pels intercanvis. De totes maneres, sempre és convenient portar la targeta sanitària europea. Per  sol·licitar-la: (https://sede.seg-social.gob.es/Sede_2/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000_2). Tarden uns 10 dies (o menys) a fer-la arribar a casa.

IMPORTANT: L’alumne que no porti el DNI o el passaport + autorització no podrà pujar a l’autobús i es quedarà a Girona. Aquest documents estaran sempre en possessió de l’alumne. El professorat no el recollirà ni el guardarà.

MEDICACIÓ:

En cas que l’alumne hagi de prendre alguna medicació caldrà una notificació escrita dels pares.

EQUIPATGE

 1. INTERCANVIS: una maleta gran (23kg) per facturar i una de petita (10 kg de pes i 55x40x20 cm) per pujar a la cabina. Recordeu pesar les maletes abans de sortir de casa. Les penalitzacions per sobrepès són molt cares.

 2. VIATGES: una maleta de cabina de 10 kg de pes i 55x40x20 cm.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

 • Es poden portar diners per si es vol comprar un record, alguna beguda, etc. No cal portar molts diners. Cal portar roba d’abric i si pot ser que sigui impermeable i calçat còmode per caminar.

 • És convenient que els alumnes portin quelcom per menjar i beure mentre esperem l’embarcament a l’aeroport.

 • INTERCANVIS: És convenient portar un detall per la família que ens acull. No cal que ens gastem molts diners (una capsa de galetes típiques, un llibre sobre Girona, etc.)

NORMATIVA. Recordeu que:

 • Es poden portar mp3/mp4/iPod, mòbils, etc. en els trajectes, autobusos, etc., però sempre utilitzant auriculars individuals per tal de no destorbar l’ambient general. No s’utilitzaran mai durant el transcurs d’una activitat.

 • Cal respectar els llocs que es visiten i les persones que ens faran de guies i/o monitors.

 • Cal tenir una conducta formal amb les famílies / professorat i també en les sortides de grup, tant en espais tancats com al carrer, no entorpint el trànsit ni fent aldarulls o cridant. I cal parlar amb un to de veu i llenguatge adequats.

 • Cal respectar els horaris i costums dels llocs on es fa l’estada, tant de la família acollidora com del centre escolar en el cas dels intercanvis, com de l’hotel o l’alberg si es va de viatge.

 • En el temps lliure cal comunicar al professorat i/o a la família on es va. Es recomanable anar en grup. No es pot anar mai sol.

 

Informació PERMÍS MOSSOS ESQUADRA: https://viajescumlaude.es/documentacio-necessaria-en-el-vostre-viatge/