Projecte d'Estudi Assistit

Recurs pedagògic de centre

El centre posa a disposició de l'alumnat, prèvia petició al tutor de grup i autorització dels tutors legals, un espai de treball, estudi, deures i reforç educatiu assistit per professorat del centre. L'estudi assistit es realitza els dilluns i dimarts de 16h a 18h, en sessions d'una o dues hores.

  • Estudi Assistit