Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

PROVA D'ACCÉS 2021:  El període de preinscripcions a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà és del 15 al 25 de març. La prova serà el 5 de maig de 2021.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/  

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA 2021:

  • Oferta inicial de places: 7 de maig de 2021
  • Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.
  • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.
  • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021.
  • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021.
  • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021
  • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

- Web d'informació i d'assessorament estudis Cicles Formatius i professionals: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

Qüestionari d'Autoconeixement: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/