Intercanvis

La història comença fa uns dotze anys amb la participació dels nostres alumnes de francès i alemany amb Lycée Marie Curie d'Estrasburg i el Clavius Gymnassium de Bamberg. Alhora que els alumnes entraven en contacte amb alumnes d'aquests centres, els professors participaven en els projectes Sòcrates de la Comunitat Europea.

A l'any 2002 es saltaren fronteres i es realitzà un intercanvi amb el Liceu Joseph-François Perrault de Montreal (Quebec) amb resultats molt enriquidors especialment en el coneixement d'una cultura molt diferent de la dels nostres alumnes.

El nostre Institut no ha perdut el contacte amb els amics alemanys de Bamberg. Així cada dos anys els nostres alumnes d'alemany tenen la possibilitat d'entrar en contacte amb alumnes del Clavius Gymnassium i practicar la llengua alemanya i conèixer l'entorn cultural de la ciutat de Bamberg. 

El curs 2003-2004 els nostres alumnes participaren en dos intercanvis. Uns es desplaçaren fins a Nikobig –Dinamarca- on la llengua de comunicació fou l'anglesa i espanyola i a més els va permetre contrastar la nostra cultura mediterrània amb la dels països nòrdics. L'altre intercanvi fou amb la ciutat italiana de Pàdua. La llengua base fou l'espanyol i fonamentalment els nostres alumnes pogueren visitar les grans riqueses artístiques dels voltants de Pàdua: Venècia, Verona, Llac di Garda etc, a més de la pròpia ciutat de Pàdua.

El curs 2004-2005 continuem les relacions amb l'Institut Calvi de Pàdua i n'iniciem de noves amb l'Institut Blas Pascal de Reggio Emilia, ciutat agermanada amb la ciutat de Girona. Dos grups d'alumnes es desplaçaren simultàniament a les dues ciutats italianes. Més tard alumnes italians d'ambdues ciutats es tornaren la visita. L'estructura dels dos intercanvis és molt semblant: convivència amb les famílies italianes o catalanes, visites als grans tresors artístics o naturals italians o catalans.