Educat 1x1

Projecte eduCAT

El projecte, que es va iniciar el curs 2009-2010 (eduCAT), implica l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les Tecnologies d'Aprenentatge i Comunicació (TAC) tant a través del treball individual i autònom (competència bàsica d'autonomia i iniciativa personal), com amb tècniques i estratègies d'Aprenentatge Col·laboratiu i Cooperatiu (aprenentatge socialitzat).

Tot plegat es realitza mitjançant els llibres digitals i recursos en línia diversos: correu electrònic (*@jvvgirona.eu) i Drives associats, entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle i Weeras), blocs (XtecBlocs i Blogger), etc.

S'està actualitzant i revisant anualment el Pla TAC de centre.

 

Material escolar digital per a tots els nivells d'ESO

Moodle

Per accedir a la plataforma Moodle de l'institut, cal estar registrat al portal (jvv-virtual) i disposar del correu formal de centre (*@jvvgirona.eu).

Llibres digitals

Enguany continuem utilitzant la motxilla digital de l'editorial Teide Digital i el llibre d'anglès de l'editorial MacMillan. Tots estan allotjats a la multiplataforma educativa Weeras. Els alumnes que ja estan registrats poden accedir, tambè, als llibres del curs anterior.

Per poder accedir a la plataforma Weeras és imprescindible haver abonat l'import dels llibres, estar registrat al portal (jvv-virtual) i disposar del correu formal de centre (*@jvvgirona.eu).

La figura dels Delegats digitals

Cada grup tindrà assignat un delegat digitals de classe, que faran d'intermediaris entre els estudiants i la comissió eduCAT .

Quines són les seves tasques?

- Donar-vos un cop de mà en temes i qüestions relacionades amb el projecte eduCAT: usuari del jvv-virtual, correu formal de centre (*.jvvgirona.eu) i drives associats, ordinador, entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle i llibres digitals), ...

- Recollir els vostres dubtes i problemes sobre l'ús dels ordinadors a l'aula i les eines digitals que es treballen a les diferents assignatures per tal de poder-los resoldre adequadament.

- Tramitar la vostra sol·licitut d'atenció personalitzada amb les coordinacions eduCAT i d'Informàtica.

Servei d'atenció personalitzada

 A l'hora de tutoria, els dimarts (ESO3 i ESO4) i els dimecres (ESO1 i ESO2), al despatx de coordinacions. Us atendran les coordinacions eduCAT i d'Informàtica. Per agilitzar la gestió poden tramitar la demanda els delegats digitals de classe.

Per a qualsevol altra qüestió que no es pugui resoldre per cap dels canals abans esmentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu de contacte: educat@jvvgirona.eu