Diversitat

Aula d'Acollida

  • Fina Bassó

Orientació educativa

  • Dolors Falgàs
  • Marisa Mercadal

SIEI

  • Lluís Costabella
  • Núria Payà
  • Clara Sitjas