DOCUMENTS DE TRIA D'ITINERARIS (ESO4) I D'OPTATIVES (ESO3)

TRIA D'ITINERARIS i d'OPTATIVES:

Alumnat d'ESO3 i ESO4

L'alumnat del centre que l'any vinent cursarà ESO3 i ESO4 cal que ompli el document en línia de "tria d'optatives i/o itineraris" telemàticament a través del FORMULARI de:

- Tria d'optatives (ESO3) 

- Tria d'itineraris (ESO4).

La data límit d'enviament telemàtic del FORMULARI de tria d'optatives i itineraris és fins el dimecres 18 de maig de 2022.

Alumnat d'ESO2

- Alumnat del centre que any vinent cursarà ESO2 només cal omplir i signar el document de "confirmació de plaça" (es donarà durant el mes de maig a l'hora de tutoria).