Informació OPTATIVES ESO1,2,3,4

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari. En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup que consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professorat.

Els alumnes que obtenen el títol de graduat en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.

 

OPTATIVES PER A 1r DE L'ESO (ESO1) 

Per al curs 2023-24 l'alumnat d'ESO1 cal que triï entre les següents tres optatives:

1) OPTATIVA de SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: IDIOMA FRANCÈS (2h per setmana)

2) OPTATIVA COMBINADA de: TALLER D'ESCRIPTURA (TES) + TALLER DE MATEMÀTIQUES (1h+1h per setmana)

3) OPTATIVA de REFORÇ de les MATÈRIES INSTRUMENTALS (pensada per aquell alumnat que cal consolidar les competències bàsiques de la primària) (2h per setmana)

 

NOTA: En la reunió informativa de famílies del mes de juny us recordarem que cal enviar el formulari de la tria d'optativa ESO1 dins el termini establert (Data límit enviament 29 de juny)


OPTATIVES PER A 2n DE L'ESO (ESO2) 

L'alumnat d'ESO2 continua l'opció escollida en el curs anterior:

1) OPTATIVA de SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: IDIOMA FRANCÈS 2 (2h per setmana)

2) OPTATIVA COMBINADA de: TALLER D'ESCRIPTURA (TES) + TALLER DE TECNOLOGIA STEAM (1h+1h per setmana)

3) OPTATIVA de REFORÇ de les MATÈRIES INSTRUMENTALS (pensada per aquell alumnat que cal consolidar les competències bàsiques) (2h per setmana)

OPTATIVES PER A 3r DE L'ESO (ESO3) 

Per al curs 2023-24 l'alumnat d'ESO3 cal que triï entre les següents tres optatives:

1) OPTATIVA d' IDIOMA FRANCÈS (3h per setmana)

2) OPTATIVA EMPRENEDORIA (3h per setmana)

3) OPTATIVA UKELELE (3h per setmana)

4) OPTATIVA VISUAL I PLÀSTICA (3h per setmana)

5) OPTATIVA DIGITALITZACIÓ (3h per setmana)

6) OPTATIVA CULTURA CLÀSSICA (3h per setmana)

OPTATIVES PER A 4t DE L'ESO (ESO4) 

Per al curs 2023-24 l'alumnat d'ESO4 cal que triï entre les següents tres optatives:

1) OPTATIVA d'IDIOMA FRANCÈS (3h per setmana)

2) OPTATIVA de FILOSOFIA (3h per setmana)

3) OPTATIVA d'IDIOMA ALEMANY (3h per setmana)

4) OPTATIVA de DIGITALITZACIÓ i INFORMÀTICA (3h per setmana)

5) OPTATIVA de DIBUIX ARTÍSTIC, CREACIONS PLÀSTIQUES I VISUALS (3h per setmana)

Informació de les OPTATIVES: