Informació OPTATIVES ESO1,2,3,4

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari. En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup que consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professorat.

Els alumnes que obtenen el títol de graduat en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.

 

OPTATIVES PER A 1r DE L'ESO (ESO1)   "Novetats curs 2022-23"

Per al curs 2022-23 l'alumnat d'ESO1 cal que triï entre les següents tres optatives:

1) Optativa de SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: IDIOMA FRANCÈS (2h per setmana)

2) Optativa combinada de: TALLER D'ESCRIPTURA (TES) + TALLER DE MATEMÀTIQUES (1h+1h per setmana)

3) Optativa de REFORÇ DE MATÈRIES INSTRUMENTALS (pensada per aquell alumnat que cal consolidar les competències bàsiques de la primària) (2h per setmana)

 

NOTA: En la reunió informativa de famílies del 16 de juny us passarem un formulari per fer la tria d'optativa ESO1 (Data límit enviament 29 de juny)


Informació de les OPTATIVES: