Informació OPTATIVES ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari. En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup que consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professorat

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny..

 

OPTATIVES PER A  ESO1   (novetat curs 2022-23!)

Per al curs 2022-23, l'alumnat d'ESO1 cal que triï entre les següents dues optatives:

- Optativa de 2a llengua estrangera: Idioma Francès (2h per setmana)

- Optativa de TES (Taller d'escriptura) + Resolució de problemes (matemàtiques) (1h+1h per setmana)

Informació de les OPTATIVES: