DOCUMENTS DE TRIA D'ITINERARIS (ESO4) I D'OPTATIVES (ES03)

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA i TRIA D'ITINERARIS/OPTATIVES:

- L'alumnat del centre que l'any vinent cursarà ESO3 i ESO4 cal omplir i signar el document de "confirmació de plaça" (es donarà a tutoria) i el document de "proposta d'optatives/itineraris" telemàticament a través del formulari de tria d'optatives (ESO3) i d'itineraris (ESO4). La data límit d'enviament telemàtic del formulari de tria d'optatives i itineraris és el divendres 28 de maig.

- Alumnat del centre que any vinent cursarà ESO2 només cal omplir i signar el document de "confirmació de plaça" (es donarà a tutoria).