Batxillerat internacional

El Batxillerat Internacional al JVV

Des del bienni 1998-2000 el nostre Institut imparteix el programa del Diploma de Batxillerat Internacional en les modalitats de Ciències i tecnologia.

School 1103

El batxillerat internacional cobreix els programes i requisits de la LOE més els del Batxillerat Internacional. Així doncs, en finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les proves de la selectivitat com als exàmens externs del batxillerat internacional per obtenir el diploma. 

El programa del diploma del batxillerat internacional és exigent i reconegut per moltes universitats d’arreu del món. 

Els trets diferencials del programa del batxillerat internacional són diversos: es fan molts més treballs, tant escrits com experimentals; es treballen els conceptes i aprenentatges amb un enfocament molt més analític que no pas memorístic; i es fomenta, a través dels treballs i els experiments a dissenyar i a realitzar, l’esperit crític i la manera de procedir pròpia dels científics.

Veure més informació pels pares


Perfil de l'Alumnat de batxillerat internacional

L’alumne de batxillerat internacional és un alumne amb interès i motivació en el camp de les matemàtiques, les ciències i les humanitats. 

En tractar-se d’uns estudis exigents, que pretenen el tractament de la diversitat de l’alumnat, el primer tret del perfil és tenir ganes d’aprofundir en les matèries, adquirir uns mètodes de treball rigorosos i acostumar-se a uns nous hàbits d’estudi que requereixen més esforç.


Informació sobre el programa del Diploma del batxillerat internacional en l’institut Jaume Vicens Vives


Els programes del BI estan determinats per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), que estableix el currículum i l'avaluació. Periòdicament es fa una avaluació del desenvolupament del programa en el centre.

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part, sis matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part s’han de fer tres components propis del programa:

 • La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.
 • La monografia equival al treball de recerca de la LOE però amb unes condicions que li són pròpies.
 • Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals. Són activitats complementàries que es poden desenvolupar en el marc del centre o fora. Part d'aquestes activitats les hauran de fer dins el projecte de centre jvvsolidari.

 

Les sis matèries que es cursaran en el nostre centre per cada modalitat

 

Tot l’alumnat cursarà a nivell superior la llengua A: Literatura catalana i a nivell mitjà la llengua B: Anglès.

Dins la modalitat de Ciències i Tecnologia tots els alumnes fan Matemàtiques a nivell superior, Química i Filosofia a nivell mitjà. S’ofereixen dos itineraris. En el tecnològic s’estudia la Física a nivell superior; en l’itinerari biosanitari s’estudia la Biologia a nivell superior.


Compatibilitat BI – Batxillerat

Per tal de poder fer simultàniament els dos batxillerats, els estudiants de BI faran també les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins del programa del Diploma del BI. Concretament, faran la Llengua espanyola, l’Educació física i una altra matèria de modalitat per tal de completar el currículum. Tots els alumnes del BI estaran doncs cursant un dels itineraris de batxillerat que marca la llei.

El total d’hores setmanals serà aproximadament de 33 hores tant a primer com a segon. L’horari serà intensiu de matins (08:15 a 14:45) i la tarda de dilluns fins a les 18 hores.

Itinerari científic-tecnològic

Matemàtiques, Química, Física, i Biologia o Dibuix Tècnic (1r i 2n curs)

Itinerari Biosanitari

Matemàtiques, Química, Biologia i Física (1r i 2n curs)


Procés de sol·licitud i temporització

Cal consultar el portal de l'institut per les dates.

Els pares de l’alumne interessat ompliran una formulari que trobaran a la pàgina web del centre. En aquesta sol·licitud hauran de:

 1. Complimentar les dades personals requerides
 2. Escollir la modalitat de batxillerat a què es vol pre-inscriure (Científic tecnològicBiosanitari)
 3. Presentar-se a les proves de matemàtiques i llengua, ambdues proves obligatòries per totes les modalitats de batxillerat i una tercera prova en funció de la modalitat escollida que serà Física o Ciències Socials.


Podeu consultar el temari de matemàtiques i física aquí: TEMARI DE FÍSICA I MATEMÀTIQUES 

 1. El dia de la prova, l’alumnat  haurà de dur l’imprès de sol·licitud complimentat amb totes les dades de la família i de l’alumne, signat degudament. També s’haurà de lliurar l’expedient acadèmic de tercer d’ESO i la primera avaluació de quart d’ESO.
 2. Corregides les proves, es convocaran els alumnes preseleccionats a una entrevista personal. Les entrevistes seran duran el mes d'abril (s'avisarà personalment).
 3. El maig podran fer la consulta d'admissió al portal.


Procediment per obtenir informació sobre el batxillerat internacional

 1. En aquesta pàgina del portal del centreo per e-mail a bi@jvvgirona.eu.
 2. Informació oficial a la pàgina web del Batxillerat Internacional ibo.org i dintre d'aquesta pàgina, a la pestanya Programa del Diploma. El contingut de la pàgina web oficial del BI els permetrà familiaritzar-se amb les idees bàsiques i la filosofia educativa que hi ha darrera aquest programa especial d’estudis de batxillerat.
 3. Reunió de portes obertes (data i hora al portal del centre). Es convoca a pares i fills interessats, s’explica què és el batxillerat internacional, qui pot accedir-hi i com es porta a terme en el centre Jaume Vicens Vives.                                                                                                                                                                                  
 4. Donada la informació general, cada família, si ho creu oportú, fa la preinscripció al portal del centre per fer les proves, (vegeu el procés de sol·licitud)
 5. Corregides les proves i analitzada la documentació lliurada, es farà una preselecció de l’alumnat admès. Els alumnes preseleccionats i el pares seran convocats a una entrevista durant el mes d’abril.

Aquests estudis responen a un desig per part de l’alumnat de fer un esforç extra en la seva educació i de treballar aprofundint alguns temes. Per aquesta raó, la idea de voler fer el Batxillerat Internacional ha de sorgir principalment dels alumnes perquè són ells els que durant dos anys hauran de realitzar aquest esforç afegit i hauran de dedicar més temps als seus estudis


Coordinació de BI 
Direcció