OFERTA DE CENTRE i accés als FORMULARIS tria de matèries curs 2023-24

INFORMACIÓ CURS 2023-24

El Formulari de tria de matèries de batxillerat pel curs 2023-24 és obligatori l'enviament en cas que es vulgui estudiar a l'institut JVV, es tingui o no plaça adjudicada, de cares a assegurar la tria de modalitat i matèries desitjades.

OFERTA BATXILLERAT CURS 2023-24:

A 1r de batxillerat els alumnes han de fer 30h /setmana:

- 12h de matèries comunes

- 18h de matèries de modalitat i/o optatives: 

   . 1 matèria obligatòria de modalitat (3h)

   . 2 matèries de modalitat (6h)

   . 3 matèries optatives o modalitat (9h)

A 2n de batxillerat els alumnes han de fer 30h /setmana:

- 14h de matèries comunes

- 16h de matèries de modalitat i/o optatives: 

   . 1 matèria obligatòria de modalitat (4h)

   . 2 matèries de modalitat (8h)

   . 1 matèria optativa o de modalitat (4h)