BATXIBAC

Batxibac o Baccalauréat (Francès)

El programa BatxiBac permet l’obtenció de la Doble titulació del Batxillerat / Baccalauréat. Afegit a l'ampli coneixement que s'obté de la llengua i cutura francesa, l'alumnat també acredita un nivell B2 en llengua francesa. Si es desitja, es te accés directe a les universitats franceses amb les mateixes condicions que un estudiant procedent del sistema educatiu francés.

L’organització curricular del Batxillerat en l'Institut Jaume Vicens Vives permet cursar les matèries del programa BatxiBac, sigui quin sigui l’itinerari triat per l’alumne/a (científic/tecnològic o humanístic/social). Es cursen 9h en llengua francesa a 1r de Batxillerat (5h de Llengua i Literatura franceses i 4h d’Història de França i d’Espanya) i 8h a segon de Batxillerat (3 hores de Llengua i Literatura franceses, 1h de tutoria i 4 d’Història de França i d’Espanya, on s’integren també continguts de Filosofia). Recordem alhora que els alumnes de BatxiBac redacten i exposen el seu treball de recerca en llengua francesa a 2n curs de Batxillerat, dins el 1r trimestre.

A més, els alumnes tenen l’opció de realitzar un Pla d’Estada a l’empresa per practicar l’idioma francès. Aquesta estada a l’empresa se sol dur a terme durant les vacances d’estiu, al juliol, entre el 1r i el 2n curs de Batxillerat. També, els alumnes poden acreditar les hores de pràctica de llengua francesa necessàries treballant de forma remunerada a qualsevol empresa dedicada al turisme, presentant el contracte de treball o un certificat de la pròpia empresa.

També, s'els oferirà participar en un intercanvi lingüístic i cultural amb una institut de la Bretanya francesa. L’estada és d’una setmana i hem constatat que els alumnes que hi assisteixen fan un salt qualitatiu importantíssim, per tant és molt convenient que s’hi inscriguin tot i l’esforç econòmic que representa.

Pel que fa al currículum acadèmic, els alumnes de BatxiBac que vulguin obtenir la doble titulació (Batxillerat i Baccalauréat) han d’obtenir el Batxillerat i han de passar una prova externa a principis del mes de maig del 2n curs de Batxillerat. La nota obtinguda en aquesta prova externa pot convalidar la fase general (5 exàmens) de les PAU i així només realtizar, si s'escau, la part específica (2 o 3 exàmens).