CIMS-CELLEX

0
 

Què és?

És un programa de beques destinat a joves amb motivació i capacitat en l’àmbit de les matemàtiques i les ciències per estudiar els dos cursos de Batxillerat en dos centres educatius de referència a Catalunya, amb una llarga trajectòria a oferir uns estudis de batxillerat amb un nivell acadèmic exigent.

Els centres són: Institut Jaume Vicens Vives (Girona) i Aula Escola Europea (Barcelona).

El Batxillerat que cursin els alumnes becats tindrà les següents característiques:

Cobrirà els programes i requisits de la LOE (Batxillerat a Espanya) i els del Batxillerat Internacional (www.ibo.org).

Els alumnes cursaran la Física i les Matemàtiques a nivell superior, a més de cursar dues matèries més de la modalitat de ciències (Química i Biologia o Dibuix Tècnic i Ciències de la Terra), i les matèries comunes del Batxillerat.

Cims-Cellex

La beca cobreix les despeses de:

Matrícula, mensualitat i llibres per cursar els dos anys de batxillerat.

Residència, en cas de necessitar-la.

Activitat de recerca durant l'estiu.

A qui va destinada la beca?

A alumnes que estiguin cursant actualment el quart curs d’educació secundària i tinguin la motivació i capacitat necessària i estiguin disposats a dedicar més temps i esforç en els seus estudis.

 

Què són les estades d'estiu de recerca?

El programa també promou experiències de recerca durant l’estiu de primer de batxillerat en universitats i centres de recerca, nacionals o internacionals.

El treball i contacte directe amb un ambient de recerca real ajuda a desenvolupar l’autonomia, l’interès i la capacitat d’aprendre en un entorn acadèmicament molt estimulant.

 

Què és el Batxillerat Internacional?

És un batxillerat exigent, homologat i reconegut per universitats prestigioses d’arreu del món.

En finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les Proves d’Accés a la Universitat, com als exàmens externs del Batxillerat Internacional.

 

Quin és el procés de selecció?

Es valoraran diversos aspectes acadèmics i personals per accedir al programa.

Mitjançant proves de matemàtiques, fisica, llengua i l'entrevista personal es valoraran l’interés, la motivació i les aptituds, així com la curiositat i la implicació dels candidats.

 

Periode d'inscripció

Des del 3 de febrer fins el 22 de març del 2020

Els pares de l'alumne interessat l'inscriuran a través de la pàgina web www.cims-cellex.cat per tal que el seu fill/a realitzi la prova de matemàtiques, física i llengua.

Les proves es realitzaran el dissabte 28 de març del 2020, al matí.

L'hora i la seu exactes es donaran a conèixer via la pàgina web.

 

Entrevista personal

Es convocarà els alumnes preseleccionats en base als resultats de les proves a una entrevista personal, en dues possibles seus, a Barcelona o a Girona, a mitjans d'abril.

 

Per més informació: www.cims-cellex.cat