PORTES OBERTES

L'institut Jaume Vicens Vives és un centre amb llarga experiència en excel·lència educativa. El Batxillerat forma acadèmicament als alumnes per afrontar una prova d’accés a la Universitat i cursar estudis superiors amb plenes garanties.

La nostra metodologia va més enllà doncs facilita a l'alumnat les eines i les competències ne­cessàries per al desenvolupament per­sonal, la incorporació al món laboral i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable.

Us convidem a la jornada de Portes Obertes que farem al nostre institut amb la finalitat de donar a conèixer la proposta pedagògica del nostre centre i el projecte educatiu. Podreu conèixer els continguts dels diferents estudis, la metodologia de treball, l’acció tutorial i l’acompanyament i l'orientació vers l’alumne.