Documents i Formularis de TRIA d'ITINERARIS (ESO4) i d'OPTATIVES (ESO3)

TRIA D'ITINERARIS i d'OPTATIVES:

Alumnat d'ESO2

- Alumnat del centre que any vinent cursarà ESO2 només cal omplir i signar el document de "confirmació de plaça" (es donarà a mitjans mes de maig a l'hora de tutoria). Les optatives que es van escollir a 1r curs tenen continuïtat a 2n curs.

 

Alumnat d'ESO3 i ESO4

L'alumnat del centre que l'any vinent cursarà ESO3 i ESO4 cal que:

1) A mitjans maig cal omplir i signar els documents de "confirmació de plaça" (es donaran a l'hora de tutoria).

2) Durant la primera quinzena de maig, cal Triar dels itineraris i de les optatives a cursar. És per això que cal omplir el FORMULARI de "tria d'optatives i/o itineraris" telemàticament segons correspongui a través de:

 

Formulari "Tria d'optatives ESO3" curs 2024-25  

Formulari "Tria d'optatives ESO4" curs 2024-25