Sol·licitud Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 23-24: termini 17 de maig 2023

19/04/2023

Benvolgudes famílies,

Per tal que pogueu sol·licitar les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2023-2024 cursen ensenyaments postobligatoris.

 

Cal clicar el següent enllaç:  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris/

 

És important que els alumnes sol·licitin la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpiguen què estudiaran o en quin centre. Cal que indiquin, a la sol·licitud, quins ensenyaments preveuen cursar el curs vinent i en quin centre; posteriorment, cap al mes de setembre, podran accedir de nou al tràmit i fer-hi les modificacions de dades acadèmiques o personals (adreça, canvi de compte corrent, etc.) que calgui.