Preinscripció Batxillerat Nocturn

02/05/2019

BATXILLERAT NOCTURN

Preinscripció del 14 al 21 de maig.

(Matrícula posterior també possible en funció de les places)

 

Horaris:  Les classes es fan a primer de les 17:00 a 21:30 i a segon dos dies  de les 17:00 a  les 22:20 i tres dies de les 17:00 a les 21:30.

Requisits: Haver superat ESO o estudis equivalents. Tenir divuit anys o més, i aquelles persones que, en edat compresa entre setze i divuit anys, acreditin, per motius laborals o altres, la impossibilitat d’assistir a les classes en el règim diürn.

Al batxillerat nocturn no imperen les mateixes normes de pas de curs del diürn. Les matèries superades al batxillerat nocturn es conserven i només cal repetir les assignatures no aprovades. L’alumnat pot optar per cursar un nombre menor de matèries en més cursos, d’acord amb les seves necessitats.

 

Per a més informació:

nocturn@jvvgirona.eu o al  tel. 972 200 130