NORMATIVA DE LES TROBADES VIRTUALS

05/05/2020

Benvolguts pares, mares, tutors i alumnat,

Per tal d’aconseguir un funcionament òptim de les trobades virtuals, us en resumim la normativa de l’institut Jaume Vicens Vives:


- Cal entrar puntual a la sessió.
- L’alumnat ha de tenir la càmera connectada, enfocada a la seva cara, durant tota l’estona. Si la té espatllada, etc., caldrà que el pare, mare o tutor ho
notifiqui al tutor del grup-classe.
- Per defecte, els nois i noies han de tenir el micròfon en silenci. Només l’activaran quan el professor/a els doni permís per intervenir.
- Quan un alumne/a vulgui intervenir, ha d’aixecar el dit, o fer servir el sistema que els fixi el professorat.
- No es pot fer servir el xat excepte que el professorat hi doni permís.
- Cal seguir la resta de normes de conducta de l’institut: vestimenta, seure bé (no podeu seure al llit), ús del mòbil...
- El professorat pot expulsar un alumne/a de la sessió si no respecta les normes anteriors.


*Qualsevol alteració greu podrà ser notificada a l’autoritat legal competent: entre elles gravar la sessió, convidar altres persones a la sessió...


Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


Atentament,