Matrícula Batxillerat

02/07/2019

Període de matriculació: del 9 al 15 de juliol. Horari de les oficines del centre: de dilluns a divendres de les 9 a les 13:30 h.

Període de matriculació alumnat pendent de les proves de setembre:  del 6 al 10 de setembre

Documentació necessària per a la matrícula BAT CURS 2019/2020:

Doc 1 - FULL DE SOL·LICITUD DEGUDAMENT OMPLERT

Doc 2- UNA FOTOGRAFIA DEL CARNET ACTUAL

Doc 3- IMPRÈS D'AUTORITZACIONS COMPLIMENTAT BATXILLERAT DIÜRN

           IMPRÈS D'AUTORITZACIONS COMPLIMENTAT BATXILELRAT NOCTURN

Doc 4- IMPRÈS AMB LES DADES DE L'ALUMNAT I TUTORS LEGALS

Doc 5- RESGUARD DE PAGAMENT

Doc 6- Lloguer d'armariet (optatiu)

doc 7- DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA DIÜRN

           DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA NOCTURN

Altra informació:

Full informatiu de l'AMPA Institut Jaume Vicens Vives  i Projecte de reutilització de llibres de text curs 2019-20

Quan l’adreça que figura al DNI sigui diferent a la de la sol·licitud, caldrà presentar un certificat de convivència de l’alumne/a on ha de constar que viu amb pare o mare o tutor legal. A la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.