MANIFEST EN DEFENSA DEL MODEL LINGÜÍSTIC DE L'ESCOLA CATALANA

17/12/2021

El Consell Escolar de l'Institut Jaume Vicens Vives, reunit el 16 de desembre de 2021 en sessió ordinària, acorda per unanimitat donar suport al Manifest del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model lingüístic de l'escola catalana