EXÀMENS PAU 2020 (novetats 24 abril)

24/04/2020

Mesures de flexibilització i adaptació dels exàmens PAU a les circumstàncies actuals. Veure fitxer adjunt.

Matrícula PAU del 15 de maig al 15 de juny. Més informació a canal universitats:  http://universitats.gencat.cat/ca/pau/index.html

 

Altres links d'interés:

Noves dates PAU: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_pau/

Portal d'Accesnet: https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login