COMUNICAT FAMÍLIES

27/03/2020

Benvolgudes famílies,

El 12 de març passat us fèiem arribar la comunicació del Departament d'Educació en què indicava que havia pres la decisió de tancar tots els centres educatius del país, com a mesura excepcional per contenir el coronavirus.

A partir del moment que el Govern de la Generalitat de Catalunya va decretar la suspensió de les classes presencials, seguint el nostre deure de servei educatiu públic, vam oferir a tot l’alumnat del nostre Centre, recursos i eines per treballar des de casa a través de les plataformes virtuals que ja emprem de manera habitual.

El professorat, conjuntament amb les coordinacions i l’equip directiu, estem fent un esforç important de planificació i seguiment virtual. Tanmateix, la nostra tasca de coordinació i de presa de decisions es veu limitada per la mateixa situació de confinament.

Veient que aquest període serà molt més llarg del que ens pensàvem, hem posat tots els esforços per poder oferir la màxima claretat amb l’enviament de les tasques i alhora, el màxim acompanyament per poder-les dur a terme. Hem de partir de la premisa que són sempre tasques recomanables i tenen com a objectiu principal no perdre el ritme de treball. Els nostres esforços també es destinen a arribar a tot l’alumnat que tenim, intentant disminuir la bretxa digital en la mesura del possible.

Amb aquest correu volem informar-vos de les decisions que hem pres per tal de facilitar al màxim les tasques que proposem a l’alumnat:

ESO

- A principi de setmana trobaran al web de l’Institut les tasques setmanals organitzades per cursos, de tal manera que sigui com una guia a seguir. Aquí els indicarà on poden trobar la informació per poder anar fent la feina

- Demanem a tot l’alumnat, i així els hi anirem recordant, que entri diàriament al correu electrònic de l’Institut, així com al Moodle

- El tutor de cada grup farà, periòdicament, tutoria virtual (per videoconferència) per tal que puguin expressar els seus dubtes i neguits. Els convocarà mitjançant un correu electrònic. No descartem que, més endavant, es facin també algunes classes telemàtiques

- Per altra banda, el professorat de les diferents matèries també ha donat el seu correu perquè s’hi puguin posar en contacte, si cal

BAT

- Des d'aquest passat dilluns 23 de març, a 2n de Batxillerat s'han iniciat trobades, tutories i classes telemàtiques per videoconferència. La propera setmana ho encetarem a 1r de batxillerat i a les tutories ESO.

- També, des de dimecres, cada grup classe de 2n bat disposa d'una graella de seguiment

virtual de tasques i trobades telemàtiques gestionada pels delegats de classe, tutors i coordinadors. A 1r de bat ho tindran a partir de la setmana vinent.

- El professorat es manté en contacte amb tot el seu alumnat mitjançant el correu electrònic.

 

Finalment, volem que entengueu que estem fent tot el possible per millorar el servei que us oferim i també que no és factible passar d'un sistema presencial a un sistema virtual i a distància de manera immediata, i encara més en les circumstàncies en les quals estem treballant. Tampoc no podem perdre de vista que, probablement, l’aprenentatge més important d’aquest període és un aprenentatge de vida i que el benestar emocional de tots plegats, especialment també dels adolescents i joves, és el més important davant d’aquesta situació inèdita que ens ha tocat viure.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o suggeriment.

L’Equip Directiu