CALENDARIS: Recuperacions ESO/BAT1 ; Proves Extraordinàries BAT2 ; Nou CALENDARI FINAL de CURS

28/04/2020

Teniu disponible:
- El nou CALENDARI FINAL DE CURS (covid19)
- Calendari PROVES EXTRAORDINÀRIES BAT2 Diürn
- Calendari PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO Diürn

 

Seguint les indicacions del departament d'Educació, durant el mes de maig es realitzaran les recuperacions de trimestres anteriors i cursos anteriors tan a Batxillerat com a l'ESO.

 

El dia assignat al calendari és el dia destinat a realitzar la tasca de recuperació. Per norma general, la tasca de recuperació serà enviada a l'alumnat el dia abans cap al tard. Es disposarà d'un mínim de 24h per retornar-la tal com hagi especificat cada professor .

El professorat de cada matèria es posarà en contacte amb els seus alumnes per comunicar el o els trimestres que tenen suspesos i poden optar a recuperar (en algunes matèries les recuperacions ja s'han realitzat durant els primers dos trimestres). També, el professor és el que donarà les indicacions finals de les activitats de recuperació a realitzar i com fer-les.

L'alumnat cal estar atent a les instruccions detallades de cada professor i seguir les seves indicacions. Veure Calendari final curs per veure data de publicació de resultats de les recuperacions.