Calendari del procés electoral de renovació parcial dels membres del Consell Escolar:

05/11/2018

D'acord amb les instruccions rebudes pel Departament d'Ensenyament s'inicia el procés electoral per renovar una part dels membres del Consell Escolar dels centres docents.

El procés electoral es desenvoluparà segons el calendari següent:

05/11/18                 Convocatòria d’eleccions

                                    Publicació censos electorals provisionals (consulteu a consergeria)

      Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

06/11/18                   Inici del termini per presentar reclamacions del cens electoral

09/11/18                   Fi del termini de presentació de reclamacions

Sorteig per designar vocals de la mesa de l’alumnat i la de l’AMPA

14/11/18                  Resolució de les reclamacions i publicació dels censos definitius

                                    Publicació  i constitució meses electorals

16/11/18                   Últim dia de presentació de candidatures, fins a les 15:00 h

20/11/18                   Últim dia per a la publicació de les candidatures

22/11/18                   Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares d’alumnat        

Del 26 al 30/11/2018  Campanya electoral

28/11/2018              Votacions sector alumnat (a partir de les 8:15 h, segons calendari)

                                      Claustre extraordinari. Votacions sector professorat, a les 17:40 h

                                      Votacions sector pares i mares o tutors (18:30 a 19:30 h)

19/12/2018               Constitució del Consell Escolar i de les comissions preceptives, a les 19:00 h

Podeu consultar el cens de l'alumnat i el cens de l'AMiPA a consergeria.