ATENCIÓ "choking game"

05/10/2018

Girona, 08/10/2018

 

Benvolgudes famílies,

 

Els últims dies s’està posant de moda el repte conegut a com a “choking game” entre els adolescents. És un joc  que consisteix, a grans trets, a provocar o a autoprovocar-se el desmai. Entenem que pot ser molt perillós, i per això creiem que cal la col·laboració de tots (famílies i institut) per evitar riscos innecessaris.

 

Atentament,

 

Equip directiu