Activitats de Sant Jordi: 23 d'abril

16/04/2019

Dimarts 23 d'abril, Sant Jordi, els grups d'ESO fan alguna activitat diferent al llarg del matí. A continuació detallem la distribució horària de cada nivell.

ESO1
- 8:15-11:15 --> classe normal
- 11:45-12:45 --> Teatre. Projecció dels tallers de cinema
- 12:45-14:45 --> manualitat a l'aula

ESO2
- 8:15-11:15 --> classe normal
- 11:45-13:45 --> manualitat a l'aula
- 13:45-14:45 --> Teatre. Projecció dels tallers de cinema

ESO3 I 4
- 8:15-13:45 --> classe normal

BATILLERAT

- Horari i classes normals